وسایل لازم

تخم مرغ

پیاز

قیچی

پارچه توری/جوراب نیمه نازک زنانه

رنگ اکرلیک

سرکه

آب

مراحل ساخت
آموزش هنرهای دستی  , درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز
لایه خشک، نازک و بیرونیِ پیاز را از آن جدا کنید، با قیچی به تکه های ریز تقسیم کنید.
آموزش هنرهای دستی  , درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز
سطح تخم مرغ را با آب مرطوب کنید و تخم مرغ را در پوسته های پیاز، بغلتانید.
آموزش هنرهای دستی  , درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز
تخم مرغ را در جوراب زنانه نیمه نازک یا پارچه توری بگذارید و آنرا جوری گره بزنید، که جوراب به تخم مرغ بچسبد. سپس، تخم مرغ را در آب بجوشانید.
آموزش هنرهای دستی  , درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز
برای رنگ کردن تخم مرغ، می توانید از رنگ های مایع استفاده کنید. یا اینکه خودتان رنگ اکرولیک را در آب و سرکه حل کنید و از آن استفاده کنید.
رنگ های مختلف را روی سطح پارچه توری بچکانید و با هم ترکیب کنید. بعد از خشک شدن رنگ ها، تخم مرغ را از جوراب/پارچه توری در بیاورید و پوست های پیاز را از آن جدا کنید.
اثر پوست پیاز روی پوسته تخم مرغ مانده است و آنرا رنگی می کند.
آموزش هنرهای دستی  , درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز