به آرامی‌جوراب را در طول موهایتان لوله کنید تا به ابتدای دم اسبیتان برسید. هنگام لوله کردن جوراب، دسته موهای باقی مانده را به داخل جوراب، تو بزنید. وقتی به ابتدای دم اسبی رسیدید، جاهایی را که خالی مانده‌اند به وسیله‌ی پراکنده کردن موها بپوشانید.

قدم چهارم: موهایتان را توسط سنجاق سر محکم کنید آرایش و زیبایی مدل و آرایش مو  , آموزش مدل موی گوجه ای با جوراب آرایش و زیبایی مدل و آرایش مو  , آموزش مدل موی گوجه ای با جوراب قسمت‌های باقی مانده و موهایی که رها شده اند را توسط سنجاق سر در اطراف دم اسبیتان مرتب کنید. برای پرتر نشان دادن موهایتان، آن‌ها را از وسط به طرف بیرون پوش دهید. آرایش و زیبایی مدل و آرایش مو  , آموزش مدل موی گوجه ای با جوراب خانم‌ها، مدل موی شما آماده است! آرایش و زیبایی مدل و آرایش مو  , آموزش مدل موی گوجه ای با جوراب

 sorkhabsefidab.com