وسایل لازم

پارچه در دو طرح٬ ترجیحا یک طرح ساده و یک طرح گلدار

روبان

لایی

نخ

قیچی

چرخ خیاطی

الگوی دستگیره قلب

مراحل ساخت

مرحله اول
شکل زیر الگوی دوخت این دستگیره است . روی تصویر کلیک راست کرده و save image as را انتخاب و تصویر را در اندازه اصلی در کامپیوتر خود ذخیره نمائید
(برای دیدن اندازه اصلی روی آن کلیک کنید) سپس آن را ۲ بار پرینت بگیرید.
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلب
مانند عکس٬  پارچه ی ساده و پارچه گلدار را تا کنید و الگو را روی آن بگذارید٬ طوری که بعد از بریدن٬ دو عدد قلب کامل٬ یکی ساده و یکی طرح دار داشته باشید.
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلب
همچنین٬ برای بریدن جای دست٬ الگوی قلب را از قسمت برش مایل آن ببرید و دو عدد هم از پارچه ی گل دار در این اندازه در بیاورید.
از لایی هم یک قلب کامل ببرید.
مرحله دوم
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلبروبان ها را به لبه ی صاف این دو تکه کوچکتر بدوزید.
مرحله سوم
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلببعد از اینکه روبان را به کناره ی صاف این دو تکه دوختید٬ آنها را روی دو تکه قلب کامل و لایی بین آن ها بگذارید و آنها را به هم بدوزید.
مرحله چهارم
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلبروی جای دوخت در کناره های دستگیره٬ روبان بدوزید.
مرحله پنجم
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلب
یک تکه روبان کوچک را تا کنید و به عنوان قلاب به لبه ی پشتی  قلب بدوزید.
آموزش خیاطی  , آموزش دوخت دستگیره به شکل قلباین دستگیره مثل یک دستکش هم عمل می کند.
دستتان را داخل دو طرف آن کنید و از استفاده و کارایی آن لذت ببرید.
بردوک