وسایل لازم

گوشواره حلقه ای ساده

نخ کوبلن

قیچی

چسب مایع

مراحل ساخت

embroideryearrings93_7_5_s1
از نخ کوبلن و یک چسب مایع معمولی برای کارتان استفاده کنید.
embroideryearrings93_7_5_s2
نخ ها را در رنگ هایی که دوست دارید کنار هم بگذارید و سر آن را به پشت گوشواره گره بزنید.
embroideryearrings93_7_5_s3
اگر می خواهید هر دو رنگ کنار هم و راه راه دیده شوند٬ هر دو را بپیچید. ولی اگر می خواهید نصف گوشواره به یک رنگ و نصف دیگر به رنگ دیگر باشد٬ نخ دوم را زیر پیچ های نخ اول پنهان کنید و پیچ ندهید٬ تا جایی که لازم شود نخ دوم را بپیچید و نخ اول را زیر آن پنهان کنید.
embroideryearrings93_7_5_f
با این ایده ساده می توان متناسب با لباس های مختلف٬ گوشواره های رنگارنگ تهیه کرد.

 

بردوک